Project Heerenveen 4 blokken van 9 woningen

Laatste fase gestart blok 4 van 4.

Project afgerond en opgeleverd.