7 Stappen plan

Het Noord Nederlandse Bouwonderneming 7 stappen plan.

 

Stap 1: Afspraak

Maakt u een afspraak met onze NNB adviseur en deze komt geheel vrijblijvend langs bij u thuis of op een andere locatie.

Samen met u worden al uw wensen en mogelijkheden doorgenomen om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van uw wensen.

 

Stap 2: Offerte

Wij maken voor u binnen 14 dagen een volledige offerte van de met u besproken woning, aanbouw of verbouwing.

Mocht u een offerte voor een aanbouw willen, dan kunt u voor een indicatie de online offerte gebruiken. Hierna kunt u contact met ons opnemen en een afspraak plannen om de details te bespreken en de uiteindelijke offerte vast te stellen.

Deze offerte is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

Stap 3: Welstand

Als de offerte geheel aan uw verwachtingen voldoet kunnen wij nog steeds kosteloos en vrijblijvend, middels een principe aanvraag de woning, aanbouw of verbouwing laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan en redelijke eisen van de welstand.

 

Stap4: Overeenkomst

Na goedkeuring van de principe aanvraag volgt er een afrondingsgesprek waarbij de woning, aanbouw, of verbouwing tot in de detail wordt besproken.

Bij goedkeuring van uw zijde wordt de overeenkomst opgemaakt en getekend.

 

Stap 5: Bouwaanvraag

Alle benodigde tekeningen en berekeningen waarna de bouwaanvraag zal plaats vinden. De afgifte van de omgevingsvergunning (de oude bouwvergunning is per 1 Oktober 2010 omgezet i naar een omgevingsvergunning) duurt gemiddeld 8 tot 12 weken als het ontwerp binnen de bestemmingsbepaling valt.

Bij wijziging van de z.g.n. art. 19 procedure duurt dit langer.

 

Stap 6: Aanvraag uitvoering

Zodra de omgevingsvergunning binnen is worden door ons afrondende tekenwerkzaamheden gedaan en bestellingen geplaatst.

De werkvoorbereiding en planning wordt bekend gemaakt en en de materialen aangeleverd en gemonteerd op de bouwplaats.

Uw woning, aanbouw of verbouwing word door ons binnen de opleveringstermijn opgeleverd.

 

Stap 7: Opleveren en nazorg

De oplevering geschiedt op de overeengekomen opleverdatum in het bijzijn van een bouwkundige van vereniging Eigen Huis.

Binnen 14 dagen na de oplevering worden de opleveringspunten nagelopen en nogmaals opgeleverd.

6 maanden na de oplevering wordt een afspraak gemaakt ter volmaking van de nazorg.

Geef een reactie